Productes CETIT  desplegar cercar | correu@cetit | Col·legi virtual

Productes del CETIT

cevisat Web dedicada a l'exercici de la professió
www.cevisat.cat
- Visats presencials i telemàtics
- Documentació tècnica
- Administracions públiques
ceformació Plataforma de formació online
www.ceformacio.cat
- Formació semipresencial
- Formació online
ceweb Xarxa TIC dels enginyers
www.ceweb.cetit.cat
- Creació de webs, blocs
- Servidors virtuals
- Videoconferència multipunt i S.A.T
ceconveni Ofertes i convenis
www.ceconveni.cetit.cat
- Convenis i promocions
- Ofertes entre col·legiats
- Financiació de idees
Esteu en: Skip Navigation Links> Inici> El col·legi> Informació> Premis FC> Fitxa d'inscripció

cetit
FITXA D'INSCRIPCIÓ
PREMI DE PROJECTES FI DE CARRERA
"Lluís Roca Garcia" 
DEL COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE TARRAGONA


DADES PERSONALS

Nom i cognoms (*):  NIF:
Adreça: CP i població:
Correu electrònic: Fax: Tel.:

SOL·LICITO participar en el PREMI DE PROJECTES DE FI DE CARRERA
instituït pel Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona. 


Títol del projecte:          
Escola:  
Nom i cognoms del professor/a tutor/a:  
Departament que ha tutoritzat el projecte:  

(*) Si el projecte és compartit per un grup d'autors, cal identificar-ne tots els membres a continuació:

Nom i cognoms:

NIF:
Nom i cognoms:
NIF:
Nom i cognoms:
NIF:
Nom i cognoms:
NIF:


Signatura del/s sol·licitant/s:Tarragona, de de 20

Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona
Avinguda de Roma, 7 43005 Tarragona
Tel. 977 251 877 FAX 977 234 152
a/e: cetit@cetit.org http://www.cetit.es