Productes CETIT  desplegar cercar | correu@cetit | Col·legi virtual

Productes del CETIT

cevisat Web dedicada a l'exercici de la professió
www.cevisat.cat
- Visats presencials i telemàtics
- Documentació tècnica
- Administracions públiques
ceformació Plataforma de formació online
www.ceformacio.cat
- Formació semipresencial
- Formació online
ceweb Xarxa TIC dels enginyers
www.ceweb.cetit.cat
- Creació de webs, blocs
- Servidors virtuals
- Videoconferència multipunt i S.A.T
ceconveni Ofertes i convenis
www.ceconveni.cetit.cat
- Convenis i promocions
- Ofertes entre col·legiats
- Financiació de idees
Esteu en: Skip Navigation Links> Inici> Serveis> Secretaria tècnicaRECURSOS INFORMÀTICS A DISPOSICIÓ COL·LEGIAL

Equip informàtic complert. Programes tècnics de disseny, càlcul d'estructures, i de dibuix tècnic. Dos punts de connexió d'lnternet.

SECRETARIA TÈCNICA

Té la responsabilitat del visat i informa sobre el procediment de visat que utilitza el Col·legi. Assessora sobre tots els aspectes tècnics en matèria de projectes, normes tècniques i legislació.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Per a tots els professionals col·legiats que ho necessitin.

PRÉSTEC D'EQUIPS DE MESURA

Sonómetres, analitzador de xarxes...

NORMATIVES I LEGISLACIÓ. BOE, DOGC, BOPT, DOCE

Novetats en legislació i normatives incloses les comunitats autònomes (es facilita informació en format electrònic). Informació del contingut de normes UNE (AENOR). Ordenances medioambientals (lIAA), d'incendis, de construcció i d'urbanisme de municipis de Catalunya.

BIBLIOTECA
 

Préstec i consulta de llibres i publicacions.

COMUNICACIÓ 
 

Circulars informatives. Web informatiu del CETIT: És I'eina que més esta desenvolupant-se en la qual es troba informació dels nous serveis com el CETITDOC, visat telemàtic i informació tècnica, a més dels serveis que es van generant. El nostre web té l'adreça www.cetit.es