Productes CETIT  desplegar cercar | correu@cetit | Col·legi virtual

Productes del CETIT

cevisat Web dedicada a l'exercici de la professió
www.cevisat.cat
- Visats presencials i telemàtics
- Documentació tècnica
- Administracions públiques
ceformació Plataforma de formació online
www.ceformacio.cat
- Formació semipresencial
- Formació online
ceweb Xarxa TIC dels enginyers
www.ceweb.cetit.cat
- Creació de webs, blocs
- Servidors virtuals
- Videoconferència multipunt i S.A.T
ceconveni Ofertes i convenis
www.ceconveni.cetit.cat
- Convenis i promocions
- Ofertes entre col·legiats
- Financiació de idees
Esteu en: Skip Navigation Links> Inici> Serveis> AdministracióADMINISTRACIÓ GENERAL
  
Atenció col·legial (informació i tramitació sobre tot el referent al Col·legi). Comptabilitat. Àrea de formació. Relacions externes.

FORMACIÓ

Es fa formació continuada de post-grau intentant cobrir les necessitats de l'extens ventall de les nostres especialitats amb cursos, conferencies, presentacions de productes comercials relacionats amb I'enginyeria, etc. S'han establert convenis de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili.
Es promociona i beca el Màster MBA.
El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona destina un fons econòmic per ajudar els col·legiats que s’inscriguin al MASTER MBA. Les sol·licituds s’hand’adreçar al Col·legi Professional durant el període de matriculació. Els sol·licitants han d’estar donats d’alta com a col·legiats en el període de matriculació.
Es convoca anualment el concurs del Premi de Projectes Fi de Carrera de l'Enginyeria Tècnica Industrial.

BORSA DE TREBALL
  Recollim les demandes de totes les especialitats. Mantenim contacte amb les empreses de I'àmbit territorial i per tal de saber les seves necessitats informenmitjançat les fitxes de dades les ofertes que es traben el nostre web.

ACTIVITATS SOCIALS
  Sopar anual de germanor i d'homenatge al col·legiat. Sortides gastronòmiques Viatges. Reis. Esports...

DESPATX DE VISITA
  Despatx per als col·legiats destinat a visites, signatura de contractes, rebre clients, etc.

CONVENIS
  S'estableix convenis amb entitats mediques, esportives, per gaudir-ne els col·legiats i familiars.

L'ASSESSORIA: LABORAL, FISCAL, COMPTABLE I JURÍDICA
  Assessorament per tractar qualsevol d'aquests temes, sempre en relació amb Ia professió de 'enginyeria tècnica industrial.

DEFENSA PROFESSIONAL
  Davant de situacions especffiques de companys en el món laboral procurem que I'assessoria fiscal o jurídica del gabinet de consulta del Col.legi resolgui el problema.

DEONTOLOGIA
  Es vetlla per la bona praxi de I'enginyer.

RELACIONS AMB L'ADMINISTRACIÓ
  En col·laboració amb el Deganat i la resta de Junta, treballem per establir bones relacions entre els col·legiats i l'Administració pública i els organismes oficials.

COMUNICACIÓ
  Circulars informatives. Web informatiu del CETIT: És I'eina que més esta desenvolupant-se en la qual es troba informació dels nous serveis com l'AGEND@cetit, borsa de treball i informació tècnica, a més dels serveis que es van generant. El nostre web té l'adreça http://www.cetit.cat